Plan dnia

7:00 – 8:30
schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci w kącikach tematycznych, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze stymulująco – kompensacyjnym, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy i regulaminu grupy

8:30 – 8:45
zabawy muzyczno - ruchowe ze śpiewem

8:45 – 9:00
usprawnianie czynności samoobsługowych i higienicznych

9:00 – 9:20
śniadanie

9:20 – 10:00
zajęcia dydaktyczne, realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10:00 – 10:20
gimnastyka ogólnorozwojowa, zabawy ruchowe

10:20 – 10:30
usprawnianie czynności samoobsługowych i higienicznych

10:30 – 10:45
drugie śniadanie

10:45 – 11:15
zajęcia dodatkowe

11:15 – 12:15
gry i zabawy na świeżym powietrzu, swobodne i zorganizowane, spacery rekreacyjne i edukacyjne, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad ruchu drogowego, lub w przypadku niepogody zajęcia i zabawy dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci

12:15 – 12:30
przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne

12:30 – 12:50
obiad

12:50 – 13:00
przygotowanie do leżakowania

13:00 – 14:30
leżakowanie, słuchanie bajek i opowiadań, bajek muzycznych, muzyki relaksacyjnej

14:30 – 14:45
usprawnianie czynności samoobsługowych i higienicznych

14:45 – 15:00
podwieczorek

15:00 – 15:30
zajęcia plastyczno - techniczne

15:30 – 16:30
zabawy swobodne według inwencji dzieci, wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy i regulaminu grupy, praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze wychowawczym, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne i tematyczne w kącikach zainteresowań

16:30 – 17:30
prace porządkowe i organizacyjne, zabawy na świeżym powietrzu, lub w przypadku niepogody zajęcia i zabawy ruchowe dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci


POWRÓT